CURSOS CONDUCCIÓ EFICIENT FORFOR
Pesants Vehicles Pessants

arrow Places disponibles:
- 25 places.

arrow Requisits:
- Ser professor d'autoescola.
- Tenir el carnet C.
- Tenir el Dni i el Carnet de conduir vigent (aportar Fotocópia de copisteria a l'Associació).

arrow Funcionament i execució dels cursos:
Aquests cursos consten fonamentalment de tres parts, i la durada del curs és de 8 hores (teòriques i pràctiques) amb possibilitat de fer el curs en dos dies.
En la primera d’elles, s’introdueix tot dient que aquests cursos estan subvencionats integrament per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya.
Tot seguit es fa una conducció habitual per part de cadascun dels participants (grups de 10/12 persones) per un itinerari fix establert d’un mínim de 180 km, on cada alumne realitzarà part del circuit durant 30 minuts, en el qual es pren nota del temps emprat, la velocitat mitja i el consum mig.
Després d’aquesta primera part es passa a l’aula per tal de parlar de la problemàtica dels motors de combustió, les emissions de gasos nocius per al medi ambient entre d’altres conceptes, així com també els avantatges econòmics que pot provocar en el compte de resultats de les empreses l’aplicació de la conducció eficient.
La sessió teòrica té una durada aproximada de 2,5 hores.
La tercera part es realitzant el mateix recorregut inicial, aplicant les noves tècniques de la conducció eficient, per tal de realitzar el recorregut obtenint els paràmetres de mínim consum del vehicle i d’aquesta manera contaminar menys.
Finalment amb aquestes dades es torna a l’aula, per a través d’una taula en document Excel, analitzar si s’han aconseguit els objectius del curs, que a priori són:
Consumir menys combustible = Menys emissions de diòxid de carboni i de gasos contaminants.
Reduir el temps del recorregut = Augmentar la velocitat mitja del recorregut.
Realitzar una conducció més fluida, segura i còmode = Reduir l’estrès i l’accidentalitat en la circulació.
Cal comentar que es sol obtenir tots els objectius del curs, amb excepcions, però l’alumne veu clarament que al dia a dia i mitjançant un canvi d’hàbits en l’estil de conducció el que farà aconseguir els objectius pretesos d’aquests cursos.

El temps per a realitzar-los és de 6 mesos a partir de la validació del contracte.

‹‹ Tornar a Cursos de Conducció Eficient