CURSOS CONDUCCIÓ EFICIENT FORFOR
 Car Turisme

arrow Places disponibles:
- 65 places.

arrow Requisits:
- Ser professor d'autoescola.
- Tenir el carnet B.
- Tenir el Dni i el Carnet de conduir vigent (aportar Fotocópia de copisteria a l'Associació).

arrow Funcionament i execució dels cursos:
Aquests cursos consten fonamentalment de tres parts, i la durada del curs és de 6 hores.
Es fa una conducció habitual per part de cadascun dels participants, per un itinerari fix establert de la ciutat de naturalesa urbana, en el qual es pren nota del temps emprat per a recórrer l’itinerari, la velocitat mitja i el consum mig.
Després es passa a l’aula per tal de parlar de la problemàtica dels motors de combustió, pel que fa a les emissions de gasos nocius per al medi ambient entre d’altres conceptes, responsables del canvi climàtic i altres malalties a la societat de caràcter variat. S’aborden les possibles solucions a aquesta problemàtica, com pot ser, el transport públic, l’augment de l’ocupació mitjana en els vehicles de turisme, altres fonts d’energia menys contaminants o les noves tècniques de conducció dels motors moderns amb injecció electrònica. La sessió teòrica té una durada aproximada de 4 hores.
La tercera part es realitzant el mateix recorregut inicial, aplicant les noves tècniques de la conducció eficient, per tal de realitzar el recorregut obtenint els paràmetres de mínim consum del vehicle i d’aquesta manera contaminar menys.
Finalment amb aquestes dades es torna a l’aula, per a través d’una taula en document Excel, analitzar si s’han aconseguit els objectius del curs, que a priori són:
Consumir menys combustible = Menys emissions de diòxid de carboni i de gasos contaminants.
Reduir el temps del recorregut = Augmentar la velocitat mitja del recorregut.
Realitzar una conducció més fluida, segura i còmode = Reduir l’estrès i l’accidentalitat en la circulació.
Cal comentar que es sol obtenir tots els objectius del curs, amb excepcions pel que fa a la reducció de temps i augment de velocitat mitja, ja que les condicions del trànsit en les quals es realitzen la segona prova de conducció, solen ser més desfavorables. Però l’alumne veu clarament que al dia a dia i mitjançant un canvi d’hàbits en l’estil de conducció el que farà aconseguir els objectius pretesos d’aquests cursos.
.
El temps per a realitzar-los és de 6 mesos a partir de la validació del contracte.

‹‹ Tornar a Cursos de Conducció Eficient