català       castellano
Llei de Protecció de Dades


En compliment del que estableix la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D'AUTOESCOLES DE TARRAGONA, S.C.P. l'informa que les seves dades han estat incorporades a la nostra base de dades amb la finalitat de mantenir-vos informats.

Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes a la nostra Empresa. Igualment desitgem informar-li que podrà exercir els drets d'accés, rectificació cancel·lació o oposició a través del correu electrònic info@aaetgn.com indicant la seva petició.


Ley de Protección de Datos


En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D'AUTOESCOLES DE TARRAGONA, S.C.P. le informa que sus datos han sido incorporados a nuestra base de datos con la finalidad de manteneros informados.

Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas a nuestra empresa. Igualmente deseamos informarle que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición a través del e-mail: info@aaetgn.com indicando su petición.