TAXES (enllaç)
 
Per anar al banc i a caixa  
Autoliquidació 1.67: [enllaç]
Model 791: [enllaç]
1. Cada imprès d'autoliquidació, s'imprimeix per triplicat: Un exemplar per a l'Administració, un altre per l'interessat i l'últim per l'entitat bancària col.laboradora.
2. Cada imprès porta un número de justificant diferent.
Utilitzeu cada imprès una única vegada
 
Llistat de taxes i càlculs  
Taxes 2011: [enllaç]
Taula de Multiplicació de Taxes: [enllaç]
Autoritzacions Taxes  
Autorització Taxa 8,00€ : [enllaç]
Autorització Taxa 26,60€  
Autorització Taxa 86,80€