carpetes PRESENTACIÓ DE LES CARPETES
(3 dies abans de l'examen teòric):
TOTES les carpetes d'un mateix color segons el vostre GRUP:
TARRAGONA (Grup 1)
REUS (Grup 3)
TORTOSA (Grup 5)
carpetes Carpeta per Teòrica i Pista de Motos: (Tamany A4)
punt Llista Teòrica (enllaç)
punt Llista Pista Moto (enllaç)
punt Resum Pista (enllaç)
carpetes Carpeta de Circulació: (Tamany quartilla)
punt Llista Pista (enllaç)
punt Resum alumnes de Circulació (enllaç)
carpetes Carpeta de Pista de Professionals: (Tamany quartilla)
punt Llista Pista (enllaç)
punt Resum alumnes de Professionals (enllaç)