info Informació sobre el Reglament
CONVOCATÒRIESUn alumne té 2 convocatòries.

A partir del NO APTE es conten 6 mesos abans que caduqui.
Els aptes (tant Teòric com Pista) no els hi caduca fins als 2 anys.
• Els no presentats amb justificant no els hi conta convocatòria.
• Els no presentats sense justificant perden una convocatòria i contarà els terminis com si hi haguèssin anat.
Els terminis es conten desde el dia següent de l’examen.
Entre la 1ª i la 2ª convocatòria --> 7 dies
Entre la 2ª i la 3ª convocatòria --> 12 dies

Entre la 3ª i la 4ª i successives --> 18 dies
Cada examinador pot evaluar a 16 alumnes de B
ó 8 de Professionals per professor al dia com a màxim.

COMUNICAT DE TRÀFIC 2009 - Canvis per el Nou Reglament
 Reglament que es va aplicar el 9 de Desembre de 2009.
APLICACIÓ DEL NOU REGLAMENT DE CONDUCTORS (Des-2009).
Aquí teniu resums sobre el reglament. (font: Asoc.de Madrid)
• ANNEX CARACTERÍSTIQUES VEHICLES:
g 14pàg
• APLICACIÓ REGLAMENT GRAL CONDUCTORS:
g 70pàg
• CRITERIS QUALIF. PROVA CIRCUIT TANCAT:
g 22pàg
• ACLARIMENT CONVOCATÒRIA: g 4pàg